Overlord Wiki
Advertisement
Overlord Wiki

Cesarstwo Baharus (バハルス帝国 Baharusu Teikoku) jest narodem ludzkim Nowego Świata i jednym z trzech głównych ludzkich narodów sąsiadujących z Nazarick. Kiedyś jeden z najsilniejszych narodów w regionie; widząc moc Królestwa Magii, byli tak zastraszeni, że poddali się i stali się jego państwem wasalnym.

Położenie[]

Cesarstwo Baharus, zwykle określane jako "Cesarstwo", znajduje się na wschód od gór Azerlisia, na północny wschód od Wielkiego Grobowca Nazaricka.

Tło[]

Krwawy Cesarz[]

Ponad trzy pokolenia temu Cesarstwo było niegdyś krajem feudalnym, takim jak Królestwo Re-Estize. Jednak obecny cesarz, Jircniv Rune Farlord El Nix, ustanowił absolutną monarchię, pozbywając się wielu szlachciców, których uważał za zagrożenie. Wielka przemoc użyta podczas tej czystki spowodowała, że ludzie nadali mu przydomek "Krwawy Cesarz".

Po początkowych czystkach, Cesarz pozbawił tytułów szlacheckich tych szlachetnie urodzonych, których uważał za niekompetentnych i zastąpił ich tymi, których uważał za bardziej zdolnych. Niektórzy szlachcice nie byli w stanie pogodzić się z tym i złudnie kontynuowali swój bogaty styl życia. Z drugiej strony, niektórzy szlachcicie, którzy udowodnili swą lojalność i kompetencje Cesarzowi zostali oszczędzeni ale i tak ciągle byli trzymani na krótkiej smyczy.

Dobrobyt[]

Pomimo pierwszych kilku lat jego rządów, które zostały określone przez brutalne czystki, młody cesarz okazał się być bardzo wykwalifikowanym władcą, a Cesarstwp prosperowało. Ponieważ cesarz nie dbał o pochodzenie osoby, ale tylko o jej umiejętność, wielu pospolitym ludziom dano wreszcie szansę na awans. Cesarstwo ma także siedzibę magicznej akademii, która angażuje się w różne magiczne projekty badawcze mające na celu poprawę jakości życia obywateli kraju.

Cesarz zauważył, że jedynym negatywnym skutkiem jego reform jest to, że zostały one wdrożone tak szybko, że reszta Cesarstwa nie nadąża za nimi. Ponieważ pozbył się większości szlachciców, cesarz rządzi teraz praktycznie całym narodem, mając do pomocy jedynie niewielką scentralizowaną biurokracją.

Coroczne wojny[]

Cesarstwo przyjęło system żołnierskich karier, prowadząc corocznie wojnę z sąsiednim Królestwem Re-Estize. Jest tak, gdyż Cesarstwo może co roku wywoływać wojnę i osłabiać Królestwo poprzez walkę z nim w miarę upływu czasu. W przeciwieństwie do Cesarstwa, które wykorzystuje umiejętnie wyszkolonych żołnierzy, Królestwo musi polegać na przygotowywaniu robotników i rolników przeciwko nim. Niektórzy szlachcice królestwa potajemnie są w zmowie z Cesarstwem, przekazując mu informacje. Wydaje się oczywiste, że Cesarstw po prostu czeka na okazję do podbicia Królestwa z minimalnymi stratami.

Kultura[]

Cesarstwo Baharus to cywilizacja podobna kulturowo do francuskiej epoki baroku. Obywatele Cesarstwa mają wyższy standard życia w porównaniu z innymi narodami ludzkimi, dzięki licznym reformom dokonanym przez cesarza. Ograniczona merytokracja istnieje, pozwalając tym samym pospólstwu rozwijać się na drabinie społecznej, poprzez zasługi, a nie dziedzictwo.

Dodatkowo Cesarstwo ma reformę niewolniczą, która przyznaje prawa niewolnikom, ale tylko ludziom, a nie pół-ludziom. Jednak wyjątek, w którym krasnoludy są zwolnione z utraty praw obywatelskich, wynika z przymierza gospodarczego, które utrzymują.

Religia[]

Obywatele Cesarstwa czczą Czterech Wielkich Bogów wraz z kilkoma pomniejszymi bogami, którzy przewodzą ludzkości.

Polityka[]

Pierwotnie, przed czystką szlachty, administracja Cesarstwa była całkowicie w rękach szlachty, w szczególności tych zasiadających w Radzie. Miejsca w Radzie były w większości dziedziczne, ale zdarzały się przypadki, w których łapówka była wykorzystywana do zdobycia miejsca.

Całe Cesarstwo trzymano razem w hierarchii szlachty, według poziomu władzy. Krewnymi cesarza byli Diukami, a pod nimi Markizowie, Jarlowie, Wicehrabiowie i Baronowie. Jarl był odpowiednikiem markiza w Cesarstwie. Była to najwyższa ranga, do której mógł dotrzeć szlachcic niepowiązany krwią z władcami, z wyjątkiem małżeństwa. Taki szlachcic miał dużą prywatną armię, szerokie i rozległe terytorium i mógł tworzyć swoje własne prawa w ograniczonym zakresie.

Po tym, jak cesarz pozbył się większości szlachty, zostawił jedynie niewielką biurokrację, by uporządkować i utrzymać swoje Cesarstwo. Zaadoptował wiele reform społecznych zasugerowanych przez Złotą Księżniczkę, co pozwoliło mu pomyślnie się rozwijać.

Obecnie Cesarstwo jest połączone scentralizowaną biurokracją, podzieloną na różne działy, z których każdy ma własną specjalizację. Wraz z utratą tak wielu urzędników, wielu zdolnych prostych ludzi ma szansę na podniesienie swojego statusu, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne.

Pomimo cesarskiej czystki szlachty, wiele szlacheckich rodzin wciąż istnieje w kraju. Chociaż ich znaczenie w polityce wewnętrznej zostało nieco zmniejszone, cesarz nadal uważa je za drobne zagrożenie. Aby upewnić się, że nigdy nie będą stanowić zagrożenia dla jego autorytetu, cesarz corocznie nakłada specjalne podatki na pozostałe szlacheckie rodziny podczas wojny z Królestwem Re-Estize.

Militarna siła[]

Cesarstwo Baharus posiada silne wojsko, które określa się mianem armii cesarskiej. Ministerstwo Magii, specjalizujące się w magii, nie szczędziło pieniędzy na patronat w przeszłości, aby zapewnić krajowi najnowszą magiczną potęgę. Cesarscy żołnierze są profesjonalnie wyszkoleni i posiadają najnowszy magiczny sprzęt dostarczony przez Ministerstwo Magii. Atuty Cesarstwa obejmowałyby także osobistych strażników pod bezpośrednią jurysdykcją samego Cesarza, cesarskich strażników powietrznych na latających bestiach, a nawet magicznych czarodziejów wysokiego poziomu używających magii lotu.

 • Cesarska powietrzna straż: oddział wojsk powietrznych armii.
 • Cesarka naziemna straż: oddział wojsk naziemnych armii.
 • Strażnicy królewscy: rycerze specjalnie wybrani do ochrony Pałacu Cesarskiego.
 • Czterej Cesarscy Rycerze: Czterech wybranych rycerzy, którzy pełnią rolę osobistych ochroniarzy Cesarza.

Po tym, jak Imperium stało się państwem wasalnym, armia została zrekonstruowana pod rządami Królestwa Magii. W szczególności premier tego kraju, Albedo, poleciła Jircnowowi uzupełnić siły wojskowe Cesarstwa nieumarłą armią Króla Magii. W międzyczasie Jircniv postanowił rozwiązać dwa z ośmiu rycerskich zakonów, planując pozwolić niektórym rycerzom przejść na emeryturę wcześniej, ponieważ byli mentalnie wyczerpani masakrą, która miała miejsce na równinach Katze.

Znane postacie[]

Ciekawostki[]

 • Pod względem magicznej technologii, Cesarstwo Baharus jest uważane za drugi najbardziej zaawansowany kraj.
 • W Cesarstwie jest obecnie dwóch znanych poszukiwaczy przygód rangi adamantium.
 • Cesarstwo jest pierwszym narodem Nowego Świata, które stało się krajem wasalnym Królestwa Magii.
 • Rycerze, którzy chronią Pałac Cesarski są odpowiednikami poszukiwaczy przygód klasy złota i uważani są za elitarnych rycerzy Cesarstwa.
 • W pewnym momencie w przeszłości Królestwo i Cesarstwo były jednym i tym samym narodem, zanim ostatecznie rozdzieliły się i stały się dwoma różnymi krajami.
 • Chociaż Cesarstwo chce podbić E-Rantel, niechętnie to robi, biorąc pod uwagę, jak blisko znajduje się E-Rantel w pobliżu Równin Katze.
 • W odróżnieniu od Teokracji Slane i Królestwa Re-Estize Cesarstwo Baharus nie ma w swoim kraju ani jednej osoby, która może używać Magii Wskrzeszenia.
 • Cesarstwo zazwyczaj wysyła czterdzieści tysięcy żołnierzy przeciwko Królestwu podczas ich corocznej wojny, jednak może zgromadzić sześćdziesiąt tysięcy ludzi, jeśli kiedykolwiek będzie tego potrzebować.
Advertisement